Đăng nhập
Kế hoạch thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Nhân kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Công đoàn trường THPT Quyết Tiến tổ chức kế hoạch thi đua trong công đoàn viên thực hiện tích cực thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2018, với nội dung như sau:

      SỞ GD & ĐT HÀ GIANG

TRƯỜNG THPT QUYẾT TIẾN

 

           Số 05 /KH-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

                Quyết Tiến, ngày 23 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

“Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo

Việt Nam 20/11/2018”

 

Căn cứ Chỉ thị số: 39/CT-TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị " Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến"; Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 05/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thi đua khen thưởng.

         Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của Ngành Giáo dục Đào tạo Hà Giang.   

          Căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ của đơn vị, Ban thi đua phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2018- 2019 với mục đích, nội dung chủ yếu sau:

         IMỤC ĐÍCH PHONG TRÀO THI ĐUA

         1. Vận động nhà giáo và người lao động ( NGNLĐ) phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Bộ vá Sở Giáo dục - Đào tạo đã đề ra và thực hiện tốt các cuộc vận động lớn: Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động và phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong NGNLĐ trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,  phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  gắn với phong trào thi đua thực hiện “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Triển khai công văn số 912/SGDĐT -VP  ngày 10/8/2018, “V/v tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên ngành giáo dục

( 15/10/1968 -15/10/2018)....

         2. Qua hoạt động tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống tổ chức công đoàn hướng về các ngày hội lớn đầy ý nghĩa của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào trong NGNLĐ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI và Nghị quyết Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023.

3. Qua phong trào thi đua phát hiện những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân diện rộng trong toàn trường, góp phần xây dựng ngành giáo dục trong đơn vị trường nói riêng và toàn ngành giáo dục nói chung phát triển toàn diện.

        II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1.    Nhiệm vụ

        Vận động, động viên NGNLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường đã đề ra trong năm học 2018 - 2019,  cụ thể là thực hiện 5 tốt trong nhà trường: "Đoàn kết tốt, môi trường tốt, giảng dạy tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt".

        Thực hiện chương trình hành động của ngành, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

          Thực hiện chương trình số 562/CTr-SGDĐT, ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT “Chương trình phát động phong trào thi đuaĐổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, giai đoạn 2016 – 2020.

        2. Chỉ tiêu phấn đấu trong đợt thi đua

        2.1. Đối với từng cá nhân đoàn viên công đoàn

        * Về đạo đức

        Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục

        Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, tôn trọng nhân dân và phụ huynh học sinh, đồng nghiệp; thương yêu học sinh.

        Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.

       * Về công tác giảng dạy:

          Mỗi CBGV không ngừng học tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn môn nghiệp vụ, tự học và sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục thông qua các giờ dạy, dự giờ thực tế trên lớp.

          - Hưởng ứng và  tham gia tích cực phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” gắn với các cuộc vận động về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Đặc biệt phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học do Ngành và Sở đề ra.  

          * Về việc tự học

         Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao, theo quy định của Bộ GD&ĐT.

           Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ.

           Về tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa để nêu gương cho người học.

         * Về tính sáng tạo

           Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

           Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.

          Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời phụ đạo những học sinh yếu kém.

           Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, sinh viên và người học, nâng cao chất lượng và hiệu quả GD&ĐT.

          Tích cực tham lớp dự giờ, thao giang giảng rút kinh nghiệm để bài giảng có hiệu quả. Tăng cường bài giảng tích hợp liên môn để bài giảng thêm phong phú nội dung, tạo hứng thú cho người học.

            * Chỉ tiêu phấn đấu

            100% đoàn viên công đoàn CBGV thực hiện tốt kỷ luật lao động, nội quy cơ quan, qui chế chuyên môn.

           Chuyên môn: Thi đua dạy tốt - học tốt bằng những tiết dạy, tiết thao giảng thiết thực chất lượng hiệu quả đạt khá, giỏi.

            Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do Chính quyền và Công đoàn tổ chức.

            Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

             Phấn đấu 100% NGNLĐ có lối sống trung thực, lành mạnh, nơi ăn, chỗ ở, nơi làm việc, học tập và nơi sinh hoạt phải sạch sẽ gọn gàng, giữ gìn vệ sinh chung, cùng nhau xây dựng môi trường sư phạm tốt ( Sáng- Xanh -Sạch-  Đẹp).

        2.2. Đối với tập thể nhà trường

            *Về tiêu chí chung.

        Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với Chính quyền trong nhiệm kỳ.

          Sáng tạo, vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, đối với địa phương, nơi cư trú.

          Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách thiết thực và hiệu quả.

           100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu 95% cá nhân đạt danh hiệu LĐTT trong đó có 15% cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

            Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, địa phương, đơn vị đề ra.

          *Về phong trào văn nghệ, thể dục thể thao

            Về văn nghệ: Duy trì phong trào văn hóa văn nghệ thường xuyên trong năm học, thành lập một đội văn nghệ xung kích của nhà trường.

             Về thể thao: Tổ chức hoạt động thể dục thể thao thành nề nếp tại đơn vị, thành lập đội bóng chuyền nam, nữ thường xuyên luyện tập để tham gia thi đấu giao hữu giữa các đơn vị vào các ngày lễ lớn trong năm trong điều kiện có thể.

             *Về hoạt động xã hội

             Tham gia tích cực các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức.

             Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác, Pháp luật, Công đoàn...... do các tổ chức và đoàn thể phát động (Vận động 90% NGNLĐ tham gia).

          III. THỜI GIAN THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

            Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/ 2018

             Khẩu hiệu:

             Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; .

       Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Thi đua lập thành tích  xuất  sắc chào mừng  ngày nhà giáo Việt Nam 20 / 11;

       Thực hiện tốt cuộc vận động  "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

       Thực hiện tốt phong trào thi đua  Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

        Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

       Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 03/02/2019.

       Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4, 1/5 và  ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

IV.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

     1. Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường.

      Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua theo từng chủ đề đã đề ra.

      Chỉ đạo ban thi đua  nhà trường họp xét thi đua khen thưởng vào cuối mỗi đợt thi đua.

           2. Công đoàn cơ sở

       Xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại đơn vị.

       Ký kết giao ước thi đua giữa Công đoàn với Chính quyền đồng cấp và Chủ tịch công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn.

       Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ hoạt động của các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn.

        Sau mỗi đợt thi đua các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức sơ kết, tổng kết và ra Quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

            Trên trên đây là nội dung kế hoạch phát động thi đua năm học 2018-2019.

 


Tin khác