Đăng nhập
Đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên hàng tháng - Năm học 2018-2019
Để việc đánh giá CBCC-VC được thực hiện đúng quy chế, trường THPT Quyết Tiến ban hành quy định đánh giá xếp loại CC-VC năm học 2018-2019 với quy định như sau: 
Tieu chi phan loại GV nam hoc 2018-2019.docx
Tin khác